Hotline : 028. 37555645

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật
Chai PET 1L vuông
Xem chi tiết
Chai PET 880ml tròn
Xem chi tiết
Chai PET 2L vuông
Xem chi tiết
Chai PET 2L tròn
Xem chi tiết
Chai PET 250ml
Xem chi tiết
MS: 196
Chai PET 1Lit tròn
Xem chi tiết
Chai PET 1Lit vuông
Xem chi tiết
Chai PET 5L vuông
Xem chi tiết
Quai 2L
Xem chi tiết
MS: 402
Chai PET 5Lit vuông
Xem chi tiết
Quai 5L
Xem chi tiết
MS: 401
Bộ nắp Ø27 xé trắng vàng
Xem chi tiết

Chai nhựa PET

Chai PET 100ml vuông
Xem chi tiết
Chai Pet 200ml
Xem chi tiết
Chai PET 220ml tròn
Xem chi tiết
Chai PET 250ml tròn
Xem chi tiết
Chai PET 250ml dẹp
Xem chi tiết
Chai PET 250ml tròn
Xem chi tiết
Chai PET 370ml tròn
Xem chi tiết
Chai PET 400ml vuông
Xem chi tiết
Chai PET 400ml tròn
Xem chi tiết
Chai PET 400ml dẹp
Xem chi tiết
Chai PET 400ml vuông
Xem chi tiết
Chai PET 450ml tròn
Xem chi tiết