Hotline : 028. 37555645

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

2017/04/Chai_PET_2L_tron_quai_vang___62g___co_27_mat_sau.jpg
2017/04/Chai_PET_2Lit_tron_Minh_Chau_mat_ngang.jpg
2017/04/Chai_PET_2L_Hong_hanh_mat_ngang.jpg
2017/04/Chai_PET_2L_Hung_Thanh_mat_truoc.jpg
2017/04/Chai_PET_2L_Hung_Thanh_mat_ngang.jpg
2017/04/Chai_PET_2L_Hung_Thanh___mat_ngang.jpg
2017/04/Chai_PET_2L_tron_quai_vang___mat_truoc.jpg
2017/04/Chai_PET_2L_tron_quai_vang___mat_ngang.jpg
2017/04/Chai_PET_2L_tron_quai_vang___62g___co_27_mat_truoc.jpg
2017/04/Chai_PET_2Lit_tron_Minh_Chau.jpg
Chai PET 2L tròn
 • Mã số
  83
 • Trọng lượng
  62g
 • Đường kính cổ
  Ø27
 • Dung tích
  2L
 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI

Sản phẩm cùng loại