Hotline : 028. 37555645

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật
Chai nước rửa tay 50ml cổ Ø20
Xem chi tiết
Chai PET 1L vuông
Xem chi tiết
Chai PET 880ml tròn
Xem chi tiết
Chai PET 2L vuông
Xem chi tiết
Chai PET 2L tròn
Xem chi tiết
Chai PET 250ml
Xem chi tiết
MS: 196
Chai PET 1Lit tròn
Xem chi tiết
Chai PET 1Lit vuông
Xem chi tiết
Chai PET 5L vuông
Xem chi tiết
Quai 2L
Xem chi tiết
MS: 402
Chai PET 5Lit vuông
Xem chi tiết
Quai 5L
Xem chi tiết
MS: 401
Bộ nắp Ø27 xé trắng vàng
Xem chi tiết

Chứng nhận chất lượng

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐĂNG KÝ ATVSTP

giay_chung_nhan_co_so_du_dk_atvstp

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY CHAI PET

ban_cong_bo_hop_quy_chai_pet

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY NẮP NÚT

ban_cong_bo_hop_quy_nap_nut