Hotline : 028. 37555645

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

Golden Hope

Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè

Địa chỉ
Số 370, Gò Ô Môi, KP.2, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐIỆN THOẠI
(84)8 38733 005
Fax
(84)8 3873 3597
Email
customer_service@ghnb.com.vn

Các Chai PET sử dụng cho sản phẩm Golden Hope Nhà Bè: