Hotline : 028. 37555645

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

Tường An

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Địa chỉ
48/5 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
ĐIỆN THOẠI
(84.8) 38153972 - 38153941 - 38153950 - 38151102
Fax
(84.8) 38153649
Email
tuongan@tuongan.com.vn

Các Chai PET sử dụng cho sản phẩm Tường An: