Hotline : 028. 37555645

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

Vocarimex

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
ĐIỆN THOẠI
(08) 38.294.513
Fax
(08) 38.290.586
Email
Vocar@vocarimex.com.vn

Các Chai PET sử dụng cho sản phẩm Vocarimex: