Hotline : 028. 37555645

YILIN

CÔNG TY TNHH YILIN VIỆT NAM

Địa chỉ
Lô K4C, đường số 4, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
ĐIỆN THOẠI
(84 – 8) 3766 2192
Fax
(84 – 8) 3766 1996
Email
yilinvietnam@vnn.vn
Website

Các Chai PET sử dụng cho sản phẩm YILIN: