Hotline : 028. 37555645

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

-  Website www.nhuathanhdanh.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin” này.

-  Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin quý khách đã cung cấp để liên hệ trực tiếp qua các hình thức: gọi điện thoại, gởi email, fax văn bản.