Hotline : 028. 37555645

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

-  Khi quý khách gởi thông tin cá nhân để liên lạc cho chúng tôi, đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý với các điều khoản trên Website: www.nhuathanhdanh.com, chúng tôi sẽ bảo mật bằng mọi hình thức có thể.

-  Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi ra bên ngoài, ngoại trừ các trường hợp có yêu cầu của cơ quan pháp luật.

-  Tuy nhiên, do hạn chế về mặt kỹ thuật, chúng tôi không đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi là tuyệt đối an toàn và chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự tìm hiểu trái phép nào khác để điều tra về thông tin của quý khách. Vì vậy, nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản nêu trên, thì chúng tôi khuyên quý khách không nên gởi thông tin cho chúng tôi.