Hotline : 028. 37555645

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

Hình thức thanh toán

Công ty TNHH Nhựa Thành Danh sử dụng hình thức thanh toán bằng chuyển khoản để thuận tiện trong các giao dịch mua bán với khách hàng:

                   Tên tài khoản               : CÔNG TY TNHH NHỰA THÀNH DANH

                   Số tài khoản (VNĐ)    : 47095049

                   Mở tại                              : Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Ba Tháng Hai, TP. HCM.