Hotline : 028. 37555645

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

CHAI ĐỰNG NƯỚC RỬA TAY

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật
Chai nước rửa tay 50ml cổ Ø20
Xem chi tiết
Chai PET 1L vuông
Xem chi tiết
Chai PET 880ml tròn
Xem chi tiết
Chai PET 2L vuông
Xem chi tiết
Chai PET 2L tròn
Xem chi tiết
Chai PET 250ml
Xem chi tiết
MS: 196
Chai PET 1Lit tròn
Xem chi tiết
Chai PET 1Lit vuông
Xem chi tiết
Chai PET 5L vuông
Xem chi tiết
Quai 2L
Xem chi tiết
MS: 402
Chai PET 5Lit vuông
Xem chi tiết
Quai 5L
Xem chi tiết
MS: 401
Bộ nắp Ø27 xé trắng vàng
Xem chi tiết

Phôi nhựa PET

Phôi 14g
Xem chi tiết
MS: 511
Phôi 15g
Xem chi tiết
MS: 510
Phôi 22g
Xem chi tiết
MS: 509
Phôi 28g cổ Ø26
Xem chi tiết
Phôi 28g cổ Ø27
Xem chi tiết
Phôi 33g
Xem chi tiết
MS: 506
Phôi 35.5g
Xem chi tiết
Phôi 58g
Xem chi tiết
MS: 504
Phôi 62g
Xem chi tiết
MS: 503
Phôi 107g
Xem chi tiết
MS: 502
Phôi 115g
Xem chi tiết
MS: 501